Negocjuj cenę. U nas kupisz najtaniej.

Darmowa dostawa Szczegółowa dokumentacja Darmowe dodatki

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

PROJEKTNAGLOWIE.PL – katalog firm i usługDEFINICJE 1. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.PROJEKTNAGLOWIE.pl

 2. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady korzystania z Serwisu, będący integralną częścią Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem a Usługobiorcą.

 3. Strony – Obie strony Umowy, Operator i Usługobiorca.

 4. Operator - podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie Serwisu: Marcin Pawlik Projekt Na Głowie, ul. Strumykowa 28f/5, 65-101 Zielona Góra, NIP: 9730694988, REGON: 524667454 , adres email: kontakt@projektnaglowie.pl, tel. 571 007 545.

 5. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług za pośrednictwem Serwisu; może nim być tylko podmiot korzystający z Usług w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 6. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest Regulamin.

 7. Usługa – dodawanie Ogłoszeń do Katalogu.

 8. Katalog – katalog firm i usług prowadzony w ramach Serwisu przez Operatora. Katalog znajduje się tutaj: www.PROJEKTNAGLOWIE.pl/katalog

 9. Ogłoszenie – zamieszczana przez Usługobiorcę w Katalogu informacja o firmie Usługobiorcy lub o świadczonych przez niego usługach związanych z branżą budowlaną i wykończeniową.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE§ 1

 1. Regulamin jest stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

 2. Regulamin określa w szczególności:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  4. tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują normy określone regulaminem Serwisu, który opublikowany jest tutaj: www.projektnaglowie.pl/regulaminserwisu

 4. Niniejszy Regulamin ma charakter uzupełniający wobec regulaminu Serwisu, o którym mowa w ust. poprzedzającym i dotyczy wyłącznie Usługi dodawania ogłoszeń do katalogu firm i usług Serwisu.

 

 

§ 2

 1. Usługobiorca akceptuje Regulamin.

 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 3. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.§ 3

W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z Usług, niezbędne jest korzystanie z podłączonego do sieci Internet urządzenia końcowego (np. komputer/smartfon/tablet), i wyposażonego w przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym rejestracji w Serwisie, a także składania zamówień, niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4

Kontakt ze Sprzedającym odbywa się: telefonicznie – numer :

571 007 545, e-mailem – kontakt@projektnaglowie.pl . Korespondencję tradycyjną należy nadsyłać na adres siedziby Sprzedającego.

 

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

§ 5

 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w Katalogu możliwe jest w ramach funkcjonalności Konta.

 2. Usługobiorca zamieszcza Ogłoszenie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dodawania Ogłoszeń dostępnego z poziomu Konta, zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami widocznymi w trakcie wypełniania.

 3. Usługobiorcy umożliwia się weryfikację i poprawienie danych dotyczących zamieszczanego Ogłoszenia (przycisk „wstecz”).

 4. Usługobiorca dokonuje wyboru rodzaju Ogłoszenia. Możliwe do wyboru są następujące opcje: Ogłoszenie Bezpłatne i Ogłoszenie Płatne. Rodzaje Ogłoszeń i ich specyfikacja, a także cena i okres publikacji scharakteryzowane są tutaj: www.projektnaglowie.pl/cennikogłoszeń

 5. Procedura zamieszczania Ogłoszenia kończy się przez wciśnięcie przez Usługobiorcę przycisku potwierdzającego zamieszczenie Ogłoszenia (przycisk „zakończ”). Jest to zarazem moment zawarcia Umowy.

§ 6

 1. Ogłoszenie jest widoczne w Katalogu po jego poprawnej weryfikacji przez Operatora.

 2. Operator weryfikuje Ogłoszenie pod kątem zgodności jego treści z:

  1. powszechnie obowiązującym prawem,

  2. Regulaminem

  3. moralnością publiczną,

  4. przedmiotem działalności Serwisu§ 7

 1. Operator nie jest w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z Serwisu, w związku z tym, nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń, jednakże dokłada on wszelkich starań, aby treści publikowane w Katalogu nie łamały obowiązującego prawa.

 2. Ogłoszenia muszą być zgodne z polskim prawem, z Regulaminem i Umową. Nie mogą nawoływać do przemocy, do nienawiści, nie mogą obejmować treści obscenicznych, wulgarnych, erotycznych.

   

ODPOWIEDZIALNOŚĆ§ 8

 1. W przypadku niewykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona obowiązana jest do naprawienia szkody z tego faktu wynikającej na zasadach określonych w ustawie z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93, z późn. zm. )

 2. Operator nie odpowiada za konsekwencje nieopublikowania Ogłoszenia.

 3. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych zostaje wyłączona na mocy art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

 4. Strony ustalają, że nie są związane przepisami art. 66 1 par. 1-3 Kodeksu Cywilnego.POSTANOWIENIA KOŃCOWE§ 9

 1. Operator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.03.2021 r.

 1. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Serwisu.

 2. Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Serwisu i nie mają mocy wstecznej.

 Dlaczego warto kupić projekt u nas?

Negocjuj cenę,
u nas kupisz najtaniej
Darmowa
dostawa
Bezpłatne zgody
na zmiany
Szczegółowa
dokumentacja
Pomoc w wyborze
projektu
Pakiet darmowych
dodatków dla inwestora

Nasi partnerzy

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.